Oslo, 2. november 2018

Det er ikke alltid vinduene gir oss de rapportene vi ønsker. En klassiker i så måte er ønsket om å få beløpene fordelt i en matrise, fordelt nedover langs ett begrep og bortover i et annet. I dag har jeg jobbet med en kunde som hadde et slikt ønske. Han ville ha inntektene fordelt på grupper av konti (som kolonner) og nedover på kunder. Løsningen på dette var å gjøre en av Fri Informasjons-tabellene til et view og plassere inn beløpene i rett kolonne. Rapporten ble slik (her er det brukt demodata som vi bruker når vi holder kurs for Visma):

 

Legg merke til bruken av søkepanelet på høyre side. Mange har lært seg å bruke den blå søkelinja – og at man kan søke etter kombinasjoner. Men med søkelinja kan man bare søke etter en kontret verdi (eller et mønster om det er tekst). I søkepanelet det søkes etter fra .. til, f.eks. periode 201710..201809.

Den våkne leser ser at fortegn er snudd på inntektskolonnene slik at den er lettere å forstå for de som ikke driver med debet og kredit til daglig.

Et problem med spesialrapporter er at de ofte får kort levetid fordi de er korrekt da de ble laget, men så endrer forutsetningene seg og man må inn å gjøre endringer i programmet bak rapporten. Derfor er det viktig at det er enkelt å endre rapportens utseende uten programmering. I rapporten over er det gjort slik at et av Gr.-feltene på kontoplanen bestemmer hvilken kolonne beløpet skal havne i og så brukes oversettelsestabellen til å angi overskriften, slik:

 

Dermed er det enkelt å legge til flere kolonner eller endre hvilke linjer som vises, f.eks. slik:

 

Eller slik:

 

Og for de som tenker at de to siste bildene ikke stemmer med hverandre; jeg har bare tatt med kostnader som er ført med avdeling eller på en leverandør.

Det jeg forsøker å formidle her er at selv om det i standard VBus er vanskelig å få til rapporter hvor beløp el.l. er fordelt over flere kolonner, så skal det ikke så mye skreddersøm for å få det til. Og om du ikke har ledige Fri Informasjonstabeller, så har vil alltids DME (Data Model Extension) – men det får jeg komme tilbake til en annen gang.

 

 

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no