Oslo, 2. februar 2019

Endret 6. februar 2022

Det hender vi får spørsmål fra kunder som kjøper inn i kartong eller pall og selger i annen enhet; stykk eller eske. Eller de mer eksotiske; de som kjøper inn på rull (typisk kabel eller tau) og selger i sett f.eks. fire fortøyningsliner á 5 meter hver. Da gjelder det å ha tunga rett i munnen.

 

Normalt pleier jeg å svare at VBus har stålkontroll på antallsomregning ved kjøp og salg, men dersom det skjer bare ved en liten andel av transaksjonene, så kan det være vanskelig å holde brukernes oppmerksomhet omkring dette. Skal man bruke antallsomregning så er det viktig at relevante kolonner er med på alle vinduer og dokumenter.

 

La oss ta et enkelt eksempel fra demodataene. Titleist NXT Tour er et produkt som kjøpes inn pakker á 12 stykk og selges i pakker á 3 stykk:

 

Her er Antall pr. enhet angitt i Enhets-tabellen – noe som fungerer greit, og passer om man selger i ulike enheter. Ellers anbefaler vi å bruke Antall pr. enhet på Produkt og Leveringsalternativ. Egentlig så mangler et felt i standard VBus på produkt: Grunnenhet eller Lagerført enhet. For her er stykk den lagerførte enheten. De som har lisens for DME kan med fordel opprette et felt for Grunnenhet. For når lageret skal telles, så skjer det i grunnenhet.  Det antall som går inn og ut av lager kalles Antall i grunnenhet. På innkjøpsordren kan man med fordel trekke inn en del ekstra felt:

Når vi gjennomfører varemottak av de 10 pakkene (med 12 i hver pakke) vil det gå 120 stykk inn på lager. Legg merke til at Kostpris (kr) gjelder pakken, ikke pr. stykk. Tilsvarende, om man selger i annet enn grunnenhet, bør Antall pr. enhet og Antall i grunnenhet tas frem i salgsordrevinduet:

 

Når det ferdigmeldes 2 pakker á 3 stykk vil det altså gå 6 stykk ut fra lager. Kolonnen Reserverbart fra lager er en beregnet kolonne som ikke finnes i standardoppsettet til VBus, men som er svært enkelt å legge inn. Merk at Kostpris (kr) er for pakke á 3 stykk, ikke pr. stykk.

 

Så er det viktig at vinduene for varemottak og ferdigmelding av salgsordre også har med Antall i grunnenhet, slik at de på lageret har et klart bilde av lagerbevegelsen. Og ikke glem plukklista, som med fordel kan se slik ut (på linjene):

 

Etter å ha solgt (og fakturert) 2 pakker og 5 stykk, ser det slik ut i lageroversikten:

 

Legg merke til at FIFO-pris og Kostpris (kr) på vareparti er regnet i grunnenhet, mens på produkttransaksjonene er Kostpris (kr) regnet pr. enhet som er brukt i transaksjonen. Legg også merke til at Lagerbevegelse på produkttransaksjonene er i grunnenhet og ikke minst at den er fortegnsriktig i forhold til om varene går inn på eller ut av lager. Dermed gir det mening å summere Lagerbevegelse på tvers av transaksjonstyper (kjøp og salg), noe som hverken gjelder for Antall eller Antall i grunnenhet.

 

 

Hvis vi nå tenker oss at vi selger båtutstyr, bl.a. fortøyningsliner: Det kjøpes inn i rull som selges dels i meter og dels i ferdige pakker; 2 x 3 meter, 4 x 3 meter, 4 x 5 meter, etc. Da kan det legges opp ulike produkter for disse som ikke selv er lagerhåndtert, men som trekker på det lagerhåndterte produktet:

 

Det lagerhåndterte produktet er altså T5 som koster 1.500 NOK for en rull på 250 meter og som selges i meter med en pris på 16 NOK pr. meter. Produkt T5‑2‑3 er salgsproduktet som består av 6 meter T5 + 0,05 timer (dvs. 3 minutter) til kapping og pakking – bare for å få med arbeidskostnaden.

 

Behandlingsmåten er viktig. Salgsproduktet kaller vi et strukturhode, mens T5 og TIMER er strukturlinjene. Vi setter behandlingsmåten i hovedsak på strukturhodet – både for strukturhodet og linjene. Helt til høyre er det som gjelder strukturhodet, mens det ved siden gjelder strukturlinjene, f.eks. for priser; det skal ikke hentes utsalgspris til strukturlinjene fordi prisen kommer fra strukturhodet. Det skal ikke hentes kostpris til strukturhodet, fordi kostnadene skal hentes fra strukturlinjene:

 

Behandlingsmåten settes slik:

ü  Produktet er et strukturhode som ekspanderes ved salg

ü  Strukturhodet er unntatt lagerhåndtering

ü  Ikke hent utsalgspris på strukturlinjene

ü  Ikke hent kostpris ved salg på strukturhodet

ü  Ta med på plukkliste hvis noe blir plukket på strukturen (både strukturhodet og -linjene)

ü  Strukturlinjene utelates på fakturaer/kreditnotaer, pakksedler, ordrebekreftelser og tilbud

ü  Unnta inntekter på strukturlinjene fra totaler og statistikkføring

ü  Unnta kostnader ved salg på strukturhode fra totaler og statistikkføring

 

Når man registrerer en salgsordrelinje med Produktnr T5-2-3 med 5 i Antall, dukker de to neste linjene opp automatisk:

 

På plukklista kommer alle tre linjene med, også de som ikke er lagerhåndtert. Men på alle de andre ordredokumentene, så vises bare den første linjen (den med Pris og Beløp).

 

Det kan sies (og skrives) meget om strukturer i VBus, men det får bli en annen gang.

 

Lagertelling av produkter med antallsomregning kan by på problemer.

 

 

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no