19. januar 2019

Kontrakter med betaling i valuta fordelt på terminer uavhengig av levering

I forrige uke fikk jeg et spørsmål fra en kunde hvor jeg tenkte at dette har jeg svart på mange ganger før. Men her var det en nyanse som ikke var så enkelt å finne en god løsning på i Visma Business (VBus). Så jeg måtte i tenkeboksen. Og der ble jeg lenge. Lenger enn planlagt. Det måtte en jazz-konsert for å få meg ut av den. Takk til Erik Halvorsens sekstett for inspirasjon.

Kunden selger større maskiner som importeres i fremmed valuta; mest EUR. Avtalen med leverandørene er normalt at betaling skal skje slik:

30% ved kontraktsinngåelse,

60% før varene leveres,

10% ved oppstart hos sluttkunde.

For å redusere valutakursrisiko er avtalene med kunder gjort i samme valuta som kjøp og med samme betalings­plan.

Både ved kjøp og salg vil altså utstyret bli fakturert med ulik valutakurs, hvilket er viktig for kunden.

Spørsmålet her er hvordan dette best implementeres i VBus.

Nedenfor har jeg beskrevet mine tanker om dette. Jeg har brukt følgende tall i eksempelet:

Innkjøpspris: 100.000 EUR,

Salgspris: 120.000 EUR,

Valutakurser:

9 NOK/EUR ved bestilling

10 NOK/EUR før levering

11 NOK/EUR ved levering

12 NOK/EUR oppstart

 

Salgsorden

På salgsordren kan man legge inn tre forskuddslinjer; én for 30 %, én for 60% og én for -90% som faktureres sammen med utstyret. Dersom forskuddene skal regnes som finansielle (og føres i balansen på f.eks. konto 2900 som er Forskudd fra kunder i standard kontoplan) får vi det problem at føringene på forskudd ikke går i null i NOK:

30% av 120.000 EUR x 9 NOK/EUR =          324.000 NOK

60% av 120.000 EUR x 10 NOK/EUR =        750.000 NOK

-90% av 120.000 EUR x 12 NOK/EUR =  -1.296.000 NOK

                                                         =       -222.000 NOK

I tillegg blir hele inntekten bokført til en kurs på 12 NOK/EUR – gitt at vi fakturerer varen ved siste termin.

Faktura for varen må splittes slik at det blir én varefaktura for 1. termin med 30% av verdien – minus forskuddet. Og én faktura for 2. termin med 60% av verdien – minus forskuddet. Disse to første fakturaene må ha samme valutakurs som de første fakturaene. Dersom varesalget er ex. mva vil disse fakturaene gå i null og dermed ikke påvirke reskontro. Siste faktura vil bare omfatte 10% av vare-verdien.

Dersom dette er innenlandsk avg.pliktig omsetning, skal valutakursen fremgå av den enkelte faktura og må nødvendigvis oversendes kunde for bokføring av mva.  

Dersom man regner alle tre terminene som driftsinntekter bør det også knyttes kostnader til forskuddene. VBus vil foreslå NOK som kostvaluta, men her vil det være best å bruke samme valuta og valutakurs på kostnadene som på inntektene – og ulik kostvalutakurs på linjene. Dersom det skal faktureres med norsk mva med fremmed valuta oppstår et spørsmål om mva på forskuddslinjene; man kan ikke ha ulik valutakurs på forskjellige linjer på samme faktura. Så da må man velge; enten fakturere avregningen av forskuddene sammen med varene slik at inntekten blir splittet på vareinntekt (120.000 EUR x 12 NOK/EUR = 1.440.000 NOK) og negativ inntekt fra forskudd avregnet med annen valutakurs enn fakturert (-222.000 NOK).

Alternativt – og jeg tror dette er den mest korrekte løsningen – regne de tre terminene som inntekt (med tilhørende kostnader), men utenfor avg.området. Da oppstår behovet for å fakturere bare mva-beløpet ved levering. Regnskapsstiftelsen har omtalt problemstillingen i GBS 13 om forskuddsfakturering og dersom det som leveres først og fremst er en vare, så skal terminene faktureres avgiftsfritt.

Ordren ser da slik ut ved registrering (alle beløp i EUR):

Beskrivelse

Antall

Pris

Beløp

Kostpris

Kostnad

Vare

1

120.000

120.000

100.000

100.000

30 % ved bestilling

0,3

120.000

36.000

100.000

30.000

30 % tilbake

-0,3

120.000

-36.000

100.000

-30.000

60 % før levering

0,6

120.000

72.000

100.000

60.000

60 % tilbake

-0,6

120.000

-72.000

100.000

-60.000

10 % ved oppstart

0,1

120.000

12.000

100.000

10.000

10 % tilbake

-0,1

120.000

12.000

100.000

-10.000

120.000

 

100.000

I Ordrepref. kan det velges Valuta­kurs­justering, slik at VBus automatisk velger dagens valutakurs ved fakturering, men kostvalutakurs må settes manuelt.

Ved levering faktureres 120.000 pluss mva minus alle forskuddene (som også er 120.000, men ex. mva) hvilket betyr at kun mva blir fakturert. Det kan se slik ut:

Beskrivelse                Antall            Pris                   Beløp

Vare                                    1      120.000                120.000

30 % ved bestilling        -0,3                                   -36.000

60 % før levering           -0,6                                   -72.000

10 % ved oppstart         -0,1                                   -12.000

Sum avgiftsfritt                                                     -120.000

25 % mva av 120.000                                                30.000

Totalt                                                                      30.000

Merk at avregningslinjene må ha samme kostvalutakurs som forskudds­fakturaene. Og ved fakturering av siste termin må man bruke samme kostvalutakurs som ved levering.

 

Innkjøpsordren

På innkjøpsordren er det annerledes. Her kan vi tenke følgende ordrelinjer:

Beskrivelse

Antall

Pris

Beløp

30 % forskudd

0,3

100.000

30.000

30 % tilbake

-0,3

100.000

-30.000

60 % forskudd

0,6

100.000

60.000

60 % tilbake

-0,6

100.000

-60.000

Vare

1

100.000

100.000

100.000

Behandlingsrekkefølgen blir da:

1.     Ferdigmeld og fakturamottak av 30% forskudd – med aktuell valutakurs

2.     Ferdigmeld og fakturamottak av 60% forskudd – med aktuell valutakurs

3.     Ferdigmeld vare og de to tilbake-linjene og samtidig

·         Faktura-motta 30% av vare sammen med 30% tilbake med valutakurs som på 30% forskudd.

·         Faktura-motta 60% av vare sammen med 60% tilbake med valutakurs som på 60% forskudd.

4.     Faktura-motta resten av vare med aktuell valutakurs

Etter punkt 3, men før ferdigmelding og fakturering av vare på salgsordre vil lagersaldo vise 1 i Fysisk beholdning og 0,9 i Realisert beholdning. Dette reflekterer av vi bare har mottatt faktura for 90% av den vare som fysisk er på lager. Ette fakturering av vare på salgsordre vil lagersaldo vise 0 i Fysisk beholdning og -0,1 i Realisert beholdning. Dette reflekterer forpliktelsen til å akseptere den inngående faktura på de siste 10% av verdien, siden vi har solgt 100% av verdien.

Prosedyren er litt omstendelig, men gir korrekt resultat (20.000 EUR); 198’ NOK:

30% av 20.000 EUR x 9 NOK/EUR =      54.000 NOK

60% av 20.000 EUR x 10 NOK/EUR =  120.000 NOK

10% av 20.000 EUR x 12 NOK/EUR =    24.000 NOK

                                                        =  198.000 NOK

 

Bokføringen trinn for trinn:


 

Hendelser:

Utgående Faktura 30%

Inngående faktura 30%

Betalinger

Utgående Faktura 30%

Inngående faktura 30%

Betalinger

Avregning 30%

Avregning 60%

Utgående faktura mva

Inngående faktura 10%

Utgående Faktura 10%

Betalinger

SUM

Valutakurs (NOK/EUR)

9

9

9

10

10

10

9

10

11

12

12

11/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgsordre (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 % ved bestilling

36.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 % før levering

 

 

 

72.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vare (avg.pliktig)

 

 

 

 

 

 

 

 

120.000

 

 

 

120.000

 

- 30 % tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

-36.000

 

 

 

 

 

- 60 % tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

-72.000

 

 

 

 

 

- 10 % tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

-12.000

 

 

 

 

 

10 % ved oppstart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.000

 

 

 

SUM (før mva)

36.000

 

 

72.000

 

 

 

 

0

 

12.000

 

120.000

Innkjøpsordre (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 % ved bestilling

 

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000

 

60 % før levering

 

 

 

 

60.000

 

 

-60.000

 

 

 

 

0

 

Vare (import)

 

 

 

 

 

 

30.000

60.000

 

10.000

 

 

100.000

 

30 % tilbake

 

 

 

 

 

 

-30.000

 

 

 

 

 

-30.000

 

60 % tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

SUM

 

30.000

 

 

60.000

 

 

 

 

10.000

 

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto

NOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1460

Varer

 

 

 

 

 

 

270.000

600.000

-980.000

110.000

 

 

0

1480

Forskudd til leverandører

 

270.000

 

 

600.000

 

-270.000

-600.000

 

 

 

 

0

1500

Kundefordringer

324.000

 

-324.000

720.000

 

-720.000

 

 

330.000

 

144.000

-474.000

0

1910

Bank

 

 

54.000

 

 

120.000

 

 

 

 

 

24.000

198.000

 

Eiendeler (balanse)

324.000

270.000

-270.000

720.000

600.000

-600.000

 

 

-650.000

110.000

144.000

-450.000

198.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

Leverandørgjeld

 

270.000

-270.000

 

600.000

-600.000

 

 

 

120.000

 

-120.000

0

2700

Utgående mva, høy sats

 

 

 

 

 

 

 

 

330.000

 

 

-330.000

0

2960

Påløpte kostnader

270.000

 

 

600.000

 

 

 

 

-980.000

 

110.000

 

0

 

Gjeld (balanse)

270.000

270.000

-270.000

600.000

600.000

-600.000

 

 

-650.000

120.000

110.000

-450.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3001

Inntekt fra varesalg

 

 

 

 

 

 

 

 

1.320.000

 

 

 

1.320.000

3111

Inntekt fra forskudd

324.000

 

 

720.000

 

 

 

 

-1.320.000

 

144.000

 

-132.000

 

Inntekter (resultat)

324.000

 

 

720.000

 

 

 

 

0

 

144.000

 

1.188.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

Solgte varers kost

 

 

 

 

 

 

 

 

980.000

10.000

 

 

990.000

4480

Varekost fra forskudd

270.000

 

 

600.000

 

 

 

 

-980.000

 

110.000

 

0

 

Kostnader (resultat)

270.000

 

 

600.000

 

 

 

 

0

10.000

110.000

 

990.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

54.000

 

 

120.000

 

 

 

 

 

-10.000

34.000

 

198.000

 

Merk at det i Ordrebehandling (i bedriftsopplysninger) ikke kan være krysset av for Kostpriser i valuta. Det er forutsatt at innbetaling av 30’ har skjedd til valutakurs=11.  


Alternativt: Utenom lager

Hvis varen rent faktisk ikke er innom vårt lager, kan man stille spørsmål om det er behov for lager­håndtering. Og hvis terminene (andelene) er like store på kjøp og salg og utgående faktura sendes når inngående faktura mottas, så kan man like gjerne droppe kostpris (og kostnader) på salgsordren og sørge for at varekjøpet bokføres som solgte varers kost. Og bruke prosjekt (eller annen ansvarsenhet) for å knytte kostnad til inntekt.

Da blir det slik:

 

Hendelser:

Utgående Faktura 30%

Inngående faktura 30%

Betalinger

Utgående Faktura 60%

Inngående faktura 60%

Betalinger

Utgående Faktura 10%

Inngående faktura 10%

Betalinger

SUM

Valutakurs (NOK/EUR)

9

9

9

10

10

10

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgsordre (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 % ved bestilling

36.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 % før levering

 

 

 

72.000

 

 

 

 

 

 

 

Vare (avg.pliktig)

 

 

 

 

 

 

120.000

 

 

120.000

 

- 30 % tilbake

 

 

 

 

 

 

-36.000

 

 

 

 

- 60 % tilbake

 

 

 

 

 

 

-72.000

 

 

 

 

SUM (før mva)

36.000

 

 

72.000

 

 

12.000

 

 

120.000

Innkjøpsordre (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 % ved bestilling

 

30.000

 

 

 

 

 

 

 

30.000

 

60 % før levering

 

 

 

 

60.000

 

 

 

 

60.000

 

10 % ved oppstart

 

 

 

 

 

 

 

10.000

 

10.000

 

SUM

 

30.000

 

 

60.000

 

 

10.000

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto

NOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

Kundefordringer

324.000

 

-324.000

720.000

 

-720.000

474.000

 

-474.000

0

1910

Bank

 

 

54.000

 

 

120.000

 

 

24.000

198.000

 

Eiendeler (balanse)

324.000

 

-270.000

720.000

 

-600.000

474.000

 

-450.000

198.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

Leverandørgjeld

 

270.000

-270.000

 

600.000

-600.000

 

120.000

-120.000

0

2700

Utgående mva

 

 

 

 

 

 

330.000

 

-330.000

0

 

Gjeld (balanse)

 

270.000

-270.000

 

600.000

-600.000

330.000

120.000

-450.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3001

Inntekt fra varesalg

 

 

 

 

 

 

1.440.000

 

 

1.440.000

3111

Inntekt fra forskudd

324.000

 

 

720.000

 

 

-1.296.000

 

 

-252.000

 

Inntekter (resultat)

324.000

 

 

720.000

 

 

144.000

 

 

1.188.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

Varekost

 

270.000

 

 

600.000

 

 

120.000

 

990.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

324.000

-270.000

 

720.000

-600.000

 

144.000

-120.000

 

198.000

 

Det enkle er ofte det beste.

Og dersom terminene er avg.pliktig (fordi man hevder at det er viderefakturering av utførte tjenester), kan det gjøres enda enklere, for da trenger man ikke å reversere 1. og 2. termin ved fakturering av siste termin.  

Så kan det reises spørsmål om en avtale med betalingsterminer i valuta regnskapsmessig skal regnes som én eller flere transaksjoner. Regnskapsstiftelsen har i NRS 20 beskrevet hvordan transaksjoner i fremmed valuta skal føres. Mindre selskap kan forholde seg til kapittel 9.2 i NRS 8. Mange vil argumentere med at det er valutakursen på kontraktstidspunktet som skal benyttes for alle fakturaene – inngående så vel som utgående – knyttet til kontrakten. Og da forsvinner hele problemstillingen.

Så etter denne – selv til meg å være – litt omstendelige innledningen (stryk litt om du ikke synes det er å gå for langt), har jeg følgende spørsmål:

·         Når det er avtalt betaling i terminer som ikke sammenfaller med levering og vederlaget er i valuta – skal det brukes samme valutakurs på alle terminfakturaene? Hvorfor? Evt. Hvorfor ikke? Jeg er sikker på at fagfolk har drøftet denne problemstillingen.

·         Hvis man konkluderer med at terminene skal faktureres ex. mva (jfr. GBS 13 om forskuddsfakturering), kan man allikevel føre dem i resultat – eller er de da per definisjon som finansielle transaksjoner å regne?

Jeg har ikke lagt opp til å kunne starte en diskusjon er på min blogg, men send meg gjerne dine kommentarer på epost.

 

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no-mail: frode.antun@vitari.no