1. pinsedag 2020

Endret 29. januar 2023 og 5. mars 2023

Bilag fra logistikken i Visma Business

Jeg har skrevet meget om samspillet mellom logistikk og regnskap, både på denne bloggen og i andre fora. Det er vel det jeg er mest opptatt av. Og samtidig forundret over at ikke alle er like opptatt av det som meg. Jeg begynner vel å bli gammel. I alle fall har jeg kommet til skjells år og alder. Noen vet kanskje ikke hva det viser til – men jeg kan gi et hint: I Makrellbekken er det ikke makrell.

Makrellbekken er en forenkling/forvansking (stryk det du synes passer minst) av det egentlige navnet; Markskjellsbekken. Eller Markskillebekken slik vi ville si i dag. Altså bekken som skiller markene fra hverandre. En skillebekk. Eller grensebekk om du vil. Skjelne er altså å skille. På Wikipedia står det forklart slik:

Skjells i dette uttrykket har med ordene skjelne og skille å gjøre. Når man skjelner eller skiller mellom noe, forstår en, og når en når skjells år og alder, har man fått forstand og blitt fornuftig. Det er det samme ordet som skjellig, som brukes i straffeprosessloven om «skjellig grunn til mistanke», da i betydningen forståelig, rimelig, fortsandig eller klar. Det samme ordet brukes i uttrykk som «å gjøre rett og skjell for seg» eller «det skjeller deg ikke», som betyr «det vedkommer deg ikke» eller «det har du ikke forstand på».

Uttrykket forekommer også på dansk i formen at komme til skels år og alder. Der ble tidligere også ordet skel brukt i betydningen «evne til å skjelne, skjønne», «skjønnsomhet», «fornuft», «forstand» og «(åndelig) sans» og i sammensetninger som skelsaar eller skelsalder. Å komme til skjells år og alder kan på engelsk oversettes med reach the age of discretion.

Jeg har kommet til den erkjennelse at det jeg sender inn av forslag til Visma ikke kommer til å bli implementert før jeg legger meg i hengekøya. Jeg blir pensjonist i 2025, om ikke før. Det gir en følelse av at jeg må finne andre løsninger enn å vente på at Visma i sin uendelige visdom skal implementere mine utmerkede/glitrende/glimrende (ikke stryk noe selv om du ikke synes det passer) forslag.

Jeg må ganske enkelt løse dem selv. Jeg kan ikke vente lenger. Min yrkeskarriere er for kort.

Fra logistikken ramler det inn i regnskapet mange transaksjoner fra logistikken. De fleste er fra fakturering eller fakturamottak. Disse har opprinnelse 9 [Ordrebehandling] eller 23 [Inngående faktura]. Men så er det en del andre hendelser i logistikken som endrer lagerverdien. Og konsekvensen av disse hendelsene må også bokføres. Dette lagertelling, korreksjonsordre, produksjon (både vareforbruk og det som blir produsert), utlån, tilbakelevering og/eller kassering av utlån og utleie, lageroverførselsordre – for ikke å snakke (les: skrive) om bokføring og tilbakeføring av midlertidig lagerverdi ved kjøp, produksjon og salg.

Det som havner i opprinnelse 16 [Bokføring av kostnader] er altså hummer og kanari. Og det er ganske mange bilag etter hvert. Faktisk så mange at du bør kontrollere om bilagsserien er stor nok eller om den er i ferd med å bli sprengt. Jeg foreslo for nesten fem år siden egne opprinnelser for bokføring og tilbakeføring av midlertidig lagerverdi (Ticket 34328, 5sep2015), men ingen hos Visma synes at det er en god idé.

Jeg har derfor laget en løsning som endrer Bilagstekst på bilag med Opprinnelse 16 eller 40 slik:

Ferdigmelding av salg, bokføring av midlertidig lagerverdi

Fakturering, tilbakeføring av midlertidig lagerverdi

Korrigert kost ved salg

Tilbakelevering etter utleie

Kassering etter utleie

Korrigert kost ved utleie

Ferdigmelding av eller tilbakelevering etter utlån

Kassering etter utlån

Korrigert kost ved utlån

Korreksjonsordre

Korrigert kost ved korreksjonsordre

Lagertelling

Korrigert kost på lagertelling

Vareforbruk, men ikke i produksjon

Korrigert kost på vareforbruk utenom produksjon

Varemottak, bokføring av midlertidig lagerverdi

Fakturamottak, tilbakeføring av midlertidig lagerverdi

Vareforbruk i produksjon

Korrigert kost på vareforbruk i produksjon

Ferdigmelding av produksjon; bokføring av midlertidig lagerverdi

Realisering av produksjon; tilbakeføring av midlertidig lagerverdi

Realisering av produksjon; bokføring av produksjonsverdi

Lageroverførsel

Korrigert kost på lageroverførsel

Ved implementering endres bilagstekst (både på oppdaterte bilag og på hovedbokstranser) så langt bakover i tid som det finnes realisasjonsjournaler (fra versjon 8.02 som kom i desember 2013). Med mindre dere ventet lenge med oppgradering til eller forbi 8.02, så vil du få beskrivende tekster på disse bilagene minst siste fem år. Og selvfølgelig på nye bilag etter hvert som de oppstår. Det forutsetter at det i Regnskapsbehandling er krysset av for Hovedbokstrans. pr. ordre ved postering fra produkttrans. slik at ordrenr finnes på regnskapsbilagene.

Merk at Ordrenr allikevel ikke kommer med på bilag med Opprinnelse 40 [Korreksjon av kostnader] når disse er laget med menyvalget Bokfør kostnader på Produkttransaksjon, selv om det er krysset av for Hovedbokstrans. pr. ordre ved postering fra produkttrans. i Regnskapsbehandling. Løsningen som endrer bilagsteksten, supplerer bilagslinjene med Ordrenr når det gjelder korrigerte kost på salg, slik at det er lettere å se hvor linjene kommer fra (bortsett om det er brukt samlefaktura).

Ta kontakt om du vil ha dette implementert hos deg.

 

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no