Veierland, 13. juni 2021

Oppdatert 26. september 2021

Versjon 14.00 – 16.00

Lim inn med forsiktighet i Visma Business

Jeg burde ha skrevet noe velvalgt om versjon 16 av VBus som kommer nokså straks, men nøyer meg med å vise til nyheter og forbedringer i denne omgang. 

I stedet vil jeg fortelle om en problemstilling jeg ble oppmerksom på i løpet av uka, som kanskje ikke gjelder så mange – men som kan gi fatale (dog ikke bokstavelig talt) konsekvenser for de det gjelder. Og det handler om å opprette nye rader ved å lime inn; Ctrl-v i en tabell med mange rader i VBus.

Bruker tar frem en tabell (enten råtabell eller åpner et vindu). Så brukes Ctrl+ eller F12 (OK og neste) for å komme til bunnen i oppslaget hvor det finnes en tom linje. Her har brukerne frem til og med versjon 13 vært vant med å kunne lime inn nye rader. Hvis dette ikke er bunnen på tabellen (bare bunnen på oppslaget) legges det ikke inn nye rader, men i stedet blir de første radene i neste oppslag endret. Man limer altså ikke inn nye rader, men skriver over de radene som hadde kommet opp om man først hadde brukt PgDn og limt inn fra toppen.  Riktig prosedyre i versjon 14, 15 og 16 er å bruke Shift+Ctrl+ for å komme til bunnen av tabellen og deretter lime inn. Merk at om man allerede er i «siste oppslag», skjer det ikke noe når man bruker Shift+Ctrl+↓, så da må man bruke brukes Ctrl+ eller F12 (OK og neste) i stedet. For å være trygg kan man bruke Ctrl+ og deretter Shift+Ctrl+ (eller i omvendt rekkefølge; det spiller ingen rolle). Et alternativ til å bruke Shift+Ctrl+ er selvfølgelig å lage seg et utvalg (gjerne med søkelinjen) som gjør at antall rader som vises er mindre enn rader i resultatsettet (standard 1.000, men kan settes opp eller ned i vindu). Men husk at det er forskjell på Ctrl+ og F12 (OK og neste), for F12 (OK og neste) lagrer og fjerner alt i søkelinja, det samme som Ctrl-0 (altså tallet 0, ikke bokstaven o).

I tillegg er det slik at om vinduet/tabellen det limes inn, i har en sortering med bruddlinjer, vil første innliming gå greit (når du ser bort fra det som er skrevet over). Men om man ikke har lagret før neste innliming, så vil første linje av det som forsøkes limt inn (andre gang og senere) ikke bli tatt med. Muligens har noen tenkt at denne linjen burde ha vært en sumlinje, så den må VBus ignorere. Relevant tiltak her er selvfølgelig å fjerne bruddlinjene fra sorteringen før innliming, men et alternativ er å legge inn en blank rad manuelt slik at markøren havner på neste rad - og da får du med alle.

Det gjelder ikke alle tabeller, bare de hvor det kan legges inn nye rader uten å oppgi primærnøkkelen, f. eks:

»    Aktør

»    Ansvarsenhet 1 - 6

»    Fri informasjon 1 - 3

»    Ordre

»    Ordrelinje koblet til ordre

»    Leveringsalternativ koblet til produkt

»    Pris/rabatt-matrise

»    Hovedbokskonto

»    Bunt

»    Bilag koblet til bunt

Problemstillingen er meldt til Visma.

Feilen er rettet i versjon 16.01.

 

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

amesto

                   Solutions

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no