Dette er fra den gamle hjelpeteksten til Visma Business:

Hensikten med valutakorreksjoner er å justere valutaposter i henhold til aktuell kurs ved rapporteringstidspunktet for å få regnskapet så riktig som mulig. I tabellen Valutakorreksjoner angir du konteringsregler for kalkulerte kursdifferanser. Du registrerer kontoer for tap/gevinst i balansen og resultatregnskapet. Du kan ha flere rader for samme kontotype med forskjellige kontointervall.

Eksemplet nedenfor viser hvordan du kan registrere i Tabellen Valutakorreksjoner.

Feltet Kontotype inneholder følgende valg i dialogen:

·         Kunde

·         Leverandør

·         Hovedbokskonto

·         Driftsmiddel (Foreløpig ikke i bruk for valutakorreksjon)

I feltene Fra kontonr og Til kontonr registrerer du fra og til verdier for henholdsvis kunde-, leverandør og hovedbokskontonummer.

Du bør vedlikeholde tabellen Valutakurser. Ved en kursregulering på en bestemt dato regulerer Visma Business med reguleringskurs i følgende prioriteringsrekkefølge:

·         dagens kalkylekurs

·         senest registrerte kalkylekurs før reguleringsdato

·         den kalkylekursen du har angitt i tabellen Valuta

·         dagens salgskurs

·         senest registrerte salgskurs før reguleringsdato

·         den salgskursen du har angitt i tabellen Valuta

I tabellen Bedriftsopplysninger finner du feltet Maks Valuta korreksjon hvor du angir maksimalt akseptert kursdifferanse i prosent og standard valuta. I feltet Valutakorreksjonsserie legger du inn bilagsserie som blir brukt ved postering av kursdifferanser.

Eksempel

Eksemplet nedenfor viser hvordan du kan foreta en kursregulering fra tabellen Kundetransaksjoner.

Det finnes en utgående faktura som er bokført 23.01.2004 på £1960. Valutakursen er 11,721. I skjemaformat kan kundetransaksjonen se slik ut:

Du kjører behandlingsmenyvalget "Valutakorreksjon" og får opp dialogen "Valutakorreksjon".

Her velger du kursreguleringsdato. For å få riktig kursregulering forutsetter det at tabellen Valuta er vedlikeholdt.

Behandlingsmenyvalget oppdaterer tabellen Valutakorreksjonsdata.

Hvis det er generert linjer uten x i feltet Akseptert må du manuelt angi x på disse postene for at Visma Business skal kunne behandle de videre.

Eksemplet viser kursdifferansen -1373,78 i standard valuta. Dette beløpet blir postert som kursgevinst på den resultatkontoen du har angitt i tabellen Valuta korreksjoner.

Det er nå klart for å oppdatere posten med behandlingsmenyvalget Oppdater valutakorreksjon.

Behandlingsmenyvalget oppdaterer feltene for valutakorreksjoner i tabellen Kundetransaksjoner. Se bilde nedenfor.

Kursgevinsten blir postert i en bunt med opprinnelseskode Valutakorreksjon. Visma Business lager bilaget pr. valuta, og valutanummeret blir angitt i feltet Ekstra tekst på bilagslinjen.

Hvis du foretar en ny kursregulering med lavere kurs slik at det blir et kurstap, lager Visma Business to nye bilag til tabellen Bilag når du kjører menyvalget Oppdater valutakorreksjon. Det ligger da et bilag med tilbakeføring av tidligere postert differanse og et med postering av ny differanse.

Etter at fakturaen er innbetalt ligger det fremdeles en verdi i feltet Siste Valutakorreksjonsbeløp. Du må da foreta en ny kursregulering for å kunne tilbakeføre den siste kursreguleringen. Du bør derfor alltid ta hensyn til poster med verdi i feltene Restbeløp og Siste Valutakorreksjonsbeløp, når du gjør et utvalg på reskontroposter som du ønsker å kursregulere.

 

 

Lykke til.

 

 

Min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no