Oslo, 1. søndag i advent 2021

MVA i 2022

Det nærmer seg jul og da er det vel på tide med Lukas, kapittel 2. Jeg skal avstå fra å kommentere teksten i år. Spesielt interesserte vet hva kapittelet handler om.

Etter jul kommer nytt år – og ny mva-termin. Og de fleste som jobber med VBus og regnskap har fått med seg nye krav til rapportering av mva fra 1.1.2022. Dette er trinn to i et digitaliseringsprosjekt som skatte- og avgiftsmyndighetene jobber med. Første trinn var SAF-T. Det er ikke slikt som kan lages av bær, men Standard Audit File – Tax. Hensikten er å forenkle bokettersyn; at regnskapspliktige ved bokettersyn må sende inn en standardisert fil som har samme struktur, uansett hvilket system den regnskapspliktige måtte bruke. Fra et kontrollståsted, må det være som en våt drøm gå i oppfyllelse. Trinn to – som implementeres med 1. termin 2022 – er å gjøre det samme med mva-meldingen. Og nå blir denne koblet til SAF-T, slik at om man vil gjennomføre en kontroll av mva-meldingen, så er det bare å be om SAF-T. Tredje trinn skal etter planen implementeres i 2024 og handler om innrapportering av felles-registrert mva. Den tid, den sorg – eller glede – avhengig av ståsted.

Men nå er det MVA. Ikke overraskende er innrapporteringen mer detaljert enn til nå. Nytt er at uttak, tap på krav, justeringer og tilbakeføringer skal rapporteres særskilt. De som er i tvil om hva dette handler om kan lese om dette her:

Tap på krav: www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-4/M-4-7/

Uttak: www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-3/M-3-21/M-3-21.2/

Justering og tilbakeføring: www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-9/

Det som har spørsmål om dette, må ta en runde med sin revisor eller andre fagfolk på området. Men når det gjelder Uttak, kan det være greit å merke seg at Avgiftskode med Omsetningsklasse 24 [MVA pliktig forbruk av varer] ikke skal benyttes fra og med 2022.

Med versjon 16.01 av VBus er det mulig å sende inn mva-meldingen direkte til AltInn. Dette er et nytt menypunkt i tabellen Avgiftstermin og det dukker opp en dialogboks kan se slik ut:

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

 

Det som faktisk sendes inn er en XML-fil, men denne er virkelig for spesielt interesserte:

     Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Det er selvfølgelig ikke hele som er vist her, bare innledningen.

Det er kommet mange spørsmål om hva som må gjøres i VBus for å kunne rapportere mva for 1. termin innen fristen søndag 10. april 2022. Må VBus oppgraderes? Må det skje før 1.1.2022? Hva må gjøres for øvrig?

Det viktigste er å sørge for at avg.kodene er korrekt. Det må gjøres før 1.1.2022. Det kan gjøres før oppgradering til versjon 16.01 (eller 16.10 som kommer nå i desember). Og det må gjøres før 1.1.2022. Selv de som er på versjon 10 eller 11 av VBus, kan (og må) gjøre dette før 1.1.2022. Vi anbefaler å importere alle standard avg.koder – også de som brukes til handel med råfisk, gull og klimakvoter, fordi det da blir enklere å kontrollere at oppsettet er korrekt og for å gjøre det enkelt å implementere fremtidige endringer. Ta kontakt med din forhandler og be om en slik gjennomgang før 1.1.2022.

Det er enkelte opplysninger som først kan registreres etter oppgradering til versjon 16. Det kommer nytt et nytt felt i kontoplanen med navnet Mva-spesifikasjon. Siden denne ikke finnes i tidligere versjoner, anbefaler vi å bruke Opplysning 8 og legge inn tekst eksakt slik det er vist her:

     Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Det blir lett å legge inn rett verdi i Mva-spesifikasjon straks VBus er oppgradert til versjon 16. Dersom du fremdeles bruker versjon 10 eller 11 av VBus, vil du se at kolonnen SAF-T avgiftskode mangler i tabellen Avgiftskode. Bruk Avgiftsopplysn. i stedet. Dersom dere ikke har satt opp rett SAF-T kontonr i kontoplanen er det på tide å gjøre dette samtidig. De av dere som er på versjon 12 eller tidligere har en litt tyngre jobb å gjøre. I versjon 13 kom det inn en ny tabell; Standardkonto og et nytt menyvalg Angi standardkonto på tabellen Hovedbokskonto. Dette forenkler arbeidet vesentlig, men de som bruker en kontoplan som avviker fra Norsk Standard kan ikke ta for gitt at forslagene er riktige. Selv om det rent teknisk sett er mulig å skrive ut en SAF-T fra og med versjon 11.11, så har det skjedd mange forbedringer etter versjon 11.11 av VBus.

Når oppsettet i VBus er korrekt kan du gå inn i det nye året. Så er det betimelig å stille spørsmålet: Er det katastrofe om oppsettet ikke er kontrollert før årsskiftet? Tja, det har vel skjedd og kommer til å skje verre katastrofer i verden. Det er vel ikke verre enn at feil lar seg ompostere og korrigere. Men vi lever i en bransje hvor vi tenker at det mest effektive er å gjøre det rett første gang. Det å lete etter feil og så rette dem opp er en oppgave som brått kan bli tidkrevende. Men en vanlig pandemi, er en større katastrofe. Det flyktninger opplever er mye verre, enn å måtte korrigere feilførte bilag. Jeg skal spare dere for å liste opp alt som er verre.

Men så bør det oppgraderes til versjon 16.01 eller 16.10. Før søndag 10. april 2022. Selv om versjon 16.10 ikke er releaset enda, så kan jeg røpe at det her er noen endringer i logistikken som i seg selv er grunn nok til å oppgradere til 16.10 – selv fra 16.01. Men det skal jeg skrive om neste søndag. Det kommer også noe nytt i 16.10 som gjelder mva. Det ene er at man kan skrive mva-oppgaven til pdf. Legg merke til at fra 1. termin 2022 skal det ikke skrives ut en mva-oppgave lenger; det er ikke laget noe formular en gang for mva fra og med 2022. Og noen har tenkt at en slags rapport er fint. Og det kommer altså i versjon 16.10. Det andre er at avgiftsmyndighetene har ønsket seg standardiserte meldinger om avvik – selvfølgelig for å kunne behandle dette maskinelt. Hvis regnskapsansvarlige skulle skrive egne forklaringer på avvik, så vil det bli et mareritt å kontrollere dem. De som rapporterer mva i 2022 fra versjon 16.01 og har behov for å legge inn en merknad, må sjekke om den bør ha en standardisert tekst eller ikke. Jeg har i skrivende stund ikke oversikt over disse.

Hvis du ikke bruker byrå-løsningen av VBus, må det importeres vinduer for mva 2022. Visma har lenge lovet å legge ut et sett med vinduer som kan importeres til standard VBus. «Det kommer i neste uke» har de sagt siden versjon 16.01 kom i september. Det første jeg skrev på denne bloggen var Mens vi venter på Godot. Nå venter vi på Godot igjen. Det vil si; jeg har gitt opp å vente. Så jeg har tatt vinduene fra byrå-løsningen og gjort dem tilgjengelig for standard VBus. Og det ser slik ut:

 

Jeg skal ikke dra dere gjennom alle fanene, men om man har tilstrekkelig stor skjerm, så kan man klikke på knappen med navnet [MVA-melding på en side – velg avgiftstermin og trykk her]. Da ser det slik ut:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

Det er et monster av et vindu, og her er et eksempel på en virksomhet som driver med det meste. Men dette er altså det som mva-meldingen skal inneholde fra og med 2022. Som i tidligere vindus-oppsett for mva er det knapper som åpner vinduer med spesifikasjoner, f.eks:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Takk til Einar Fjørtoft for innsatsen både med å designe vinduene og demo-dataene som er brukt her.

Det er en del kunder som er på versjon 15.10 av VBus og som ikke egentlig er avhengig av automatisk innrapportering av mva-meldingen. Akkurat dette med automatisk innsending er nok viktigere for regnskapsbyråer som har mange klienter som skal innrapporteres enn for de som bare har ett eller noen få firma å innrapportere. Myndighetene har vært nokså klare på at de ønsker maskinell innrapportering, men har allikevel ikke stengt mulighet for manuell innrapportering. De som har fellesregistrering av mva må rapportere manuelt, i alle fall frem til 2024. Så i versjon 15.10 av byrå-løsningen er det laget egne vinduer for mva 2022. Siden kolonnen Mva-spesifikasjon ikke finnes i versjon 15.10 (eller tidligere), forutsetter disse vinduene at man har lagt opp tekstene Justering, Tap på krav, Tilbakeføring og Uttak i Opplysning 8Hovedbokskonto. Også dette settet med vinduer har jeg gjort tilgjengelig for standard VBus. Tabellen Avgiftskode forklaring er ny i versjon 16, så denne er naturligvis ikke med i vinduet til versjon 15.10. Og de tekster som må legges opp i Opplysning 8Hovedbokskonto i stedet for Mva-spesifikasjon må være eksakt slik jeg har skrevet det her. Da blir 15.10-vinduet nesten som i versjon 16:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Einar har lagt inn to viktige merknader i vinduet. Den beregnede avgiften øverst som jeg har lagt røde ringer omkring, må manuelt justeres for uttak, tap på krav, justering og tilbakeføring – det jeg har lagt blå ringer rundt.

Men ellers fungerer dette helt greit for de som kan leve med manuell rapportering av mva.

Merk at om du oppgraderer i 2022, før 10. april, men etter at det er foretatt bokføring i 2022 – så må du bruke vindu fra 15.10 – for 1. termin 2022. Årsaken er at det i versjon 16.01 og senere dukker opp en kolonne med navnet Mva.grunnlag kontonr. Her dukker det opp på Hovedbokstransaksjon med Opprinnelse = 2 [Automatgenerert] henvisning til den konto som er brukt på grunnlaget for mva-posteringen. Dette forutsetter at Aut.gen.trans.beh. er satt til 2 [Produseres fortløpende]. Jeg regner med at alle fått med seg dette nå, så mange ganger som Visma og forhandlerne har fortalt om det. Sist jeg skrev om det, var da jeg var innom SAF-T i fjor høst. Men altså Mva.grunnlag kontonr. Denne blir først satt på transaksjoner som bokføres med versjon 16.01 (eller senere av VBus). Og vinduet som er laget for versjon 16 forutsetter at Mva.grunnlag kontonr. faktisk viser til den konto som er brukt på grunnlaget for mva-posteringen. Derfor må vinduet som er laget for versjon 15.10 brukes på første termin. Eller så må Mva.grunnlag kontonr. oppdateres straks etter oppgradering. Det er rimelig enkelt – krever dog tilgang til SQL Mgmt Studio.

Så er det ikke til å komme unna følgende spørsmål: Hvis man kan rapportere mva i 2022 med versjon 15.10 av VBus, hvorfor kan man ikke gjøre det samme med 15.0x? Eller 14.10? …

Det er et praktisk spørsmål om design av vinduer. Det er mye enklere å lage et vindu i versjon 15.00 og oppgradere til 15.10 enn omvendt. Nedgradering er mye mer plunder. Det kan være at et vindu bruker en kolonne i et utvalg – og om kolonnen ikke finnes i tidligere versjoner, så er det bråstopp. Det kan være relasjoner som ikke finnes i tidligere versjoner. Men det er mulig. Så det har jeg gjort. Mest for gøy skyld – for å se hvor langt jeg kan drive det.

Ned til versjon 13.10 går det rimelig greit. Muligens går det greit til 13.0x også, men det har jeg ikke sjekket. Men i versjon 12.10 mangler det en viktig relasjon som er nødvendig for å se Bilagsspesifikasjonen i detalj-vinduene.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Det lar seg overraskende enkelt løse med en liten DME-utvidelse. Og dermed virker det på versjon 12.10 (og 13.0x) også.

I versjon 12.10 kom Nordic Cool 3.0. Teknisk sett var dette et stort sprang i vindusoppsett fra tidligere versjoner. Vinduene i VBus er full av bilder som danner bakgrunn og rammer. I versjon 12.10 ble det åpnet for å bruke png-filer til dette og alle vinduene som har design som vist i eksemplene her er laget med png-filer. I tidligere versjoner var det bare bmp-filer som var tilgjengelig. Det er selvfølgelig mulig å bytte ut alle png-filer med bmp-filer som likner. Traurig arbeid. Det tok noen timer. Og selv om resultatet ble litt jalla, så er det viktigste at tallene blir rett. Her fra versjon 11.10:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Når jeg har kommet over kneika til versjon 11, så er veien kort til versjon 10 og 9.10. Men ikke lenger. For det var i versjon 9.10 at DME ble introdusert. Så om du er engstelig for om du får oppgradert VBus til versjon 16.10 i tide til innrapportering av mva for 1. termin 2020 – så finnes det en plan B. Men om du får bokettersyn og blir avkrevd en SAF-T, så finnes det ikke noen annen plan B enn å oppgradere i løpet av tre uker. Hvis du bedriver denne type risikosport, så bør du ha en avtale med din forhandler som sikrer deg oppgradering på kort varsel om behovet skulle oppstå.

 

    

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

amesto

                   Solutions

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no