1.     påskedag 2020

Valutakursjustering

I Visma Business (VBus) vil de fleste sette opp på den enkelte leverandør og kunde hvilken valuta som benyttes ved kjøp fra og salg til disse. Og når det registreres nye ordre henter VBus valuta fra aktøren (kunden eller leverandøren) og valutakursen fra valutakurstabellen (eller fra valutatabellen om valutakurstabellen ikke er i bruk). Så kan det gå noe tid fra ordren opprettes til fakturaen skal skrives (eller mottas). I mellomtiden kan valutakursen ha endret seg kraftig.

På salgsordre er det mulig å få VBus til å endre valutakurs til dagens kurs ved fakturering. Dette kalles Valutakursjustering og kan settes som en Kundepref. som kopieres til Ordrepref. ved registrering av ny ordre:

 

Merk at valutakursjustering ikke må benyttes på kreditnotaer om den skal matches mot en faktura. Årsaken er at VBus matcher i norske kroner, ikke i valuta. Hvis du i mars fakturerte 100 EUR med kurs 12 NOK/EUR (altså 1.200 NOK) og krediterer med en kurs på 11 NOK/EUR (altså 1.100 NOK) vil VBus regne seg frem til et restbeløp på 100 NOK på den første fakturaen og i sin visdom regne ut at det (siden kursen er 12) må bli 8,33 EUR i rest. Kontoutdraget, som ikke bør sendes til kunde, vil da vise at det er fakturert 100 EUR, kreditert 100 EUR og at det står en rest på 8,33 EUR. Dersom du bruker fakturareferanse eller behandlingsvalget Generer kopi av ordre, vil du få valutakursen fra produkttransaksjonen (ved bruk av fakturareferanse) eller fra ordre. Og har du to ordre med forskjellig valutakurs, så bør de krediteres hver for seg.

 

På innkjøpsordre er det ingen mulighet for automatisk valutakursjustering. Jeg foreslo det i 2015, men ingen syntes det var noe god idé. Så her må man legge inn valutakursen selv i forbindelse med fakturamottaket. Da kan det være bra å ha valutakurstabellen synlig i vinduet som benyttes:

Og husk at om du mottar én faktura som dekker flere ordre, så legg inn rett valutakurs på begge ordre og lagre før du går videre. De aller fleste har i Ordrebehandling (Bedriftsopplysninger) valgt Redupliser fra hode til linje ved lagring. Det som da skjer, er at når du endrer valutakurs i ordrehodet så endres valutakursen også på linjene. Men legg merke til fargen. Er den blå så endres kursen. Er den sort så følger den ikke verdien i hodet. Da må den endres på linjen.

 

Valutakursjustering må ikke forveksles med funksjonen valutakorreksjon

 

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no