Oslo, 30. oktober 2022

Endret 13. november 2022 samt 5. februar og 18. august 2023

Versjon 17.10

Fredag ble jeg 67 år og jeg tenker at jeg omsider har kommet til skjels år og alder. Jeg avspaserte mesteparten av dagen og benyttet anledningen til å bytte en ovn på hytta slik at jeg kan styre den med telefonen og se hvilken temperatur det er der. Nyttig for å unngå frost og samtidig kunne sette opp varmen når vi kommer ut igjen for å åpne til påsken. Jeg tok et sveip på nettet for en tid siden for å lese hva andre skrev om ovner med WiFi-tilkobling – og det var begredelig lesing. Det var nesten ingen positive omtaler og mange beskrev odde krav til oppsett. Flere av innleggene var nok gamle og beskrev antagelig tidlige WiFi-løsninger. Jeg kjøpte en Mill-ovn og tilkoblingen til nettet kunne ikke være enklere. Verre var det da jeg nylig byttet mobiltelefon. Da måtte bilen på verksted før jeg kunne koble den nye telefonen til bilen. Jeg spurte verkstedet: Er jeg den første Volvo-eier som bytter telefon? De ble flakkende i blikket og mumlet noe usammenhengende om sikkerhet. Akk…

Dagen før – til kaffen – satte jeg, uten å tenke meget over det, frem et glass cognac til Bente (min bedre halvdel) og meg og Bente utbryter: Er det farvel til ungdommen? Jeg har ikke tenkt å kaste inn håndkle riktig enda, selv om det muligvis er på tide å ta frem dimmelenka. Men jeg regner alt arbeid heretter, som arbeid på overtid og legger til grunn at det blir honorert slik. Jeg bør muligens ta en prat med lønningskontoret, slik at vi har felles virkelighets­forståelse. I alle fall kommer avslutning av arbeidslivet mentalt litt nærmere på når jeg brått mottar pensjon fra noen fripoliser opptjent i forrige århundre med utbetaling fra 67 år så lenge jeg lever. Nok om meg.

Vismas høyst forsinkede julegave til brukerne av Visma Business (VBus som jeg kaller det) er som de fleste forstår versjon 17.10. Den kom ikke i løpet av desember som ventet, men nå er den omsider her.

Egendefinerte e-postmaler med Microsoft Outlook

I versjon 15.01 ble det åpnet for å lage egne epost-maler med makroer, samt å gi eposten et mer hensiktsmessig emne og ikke minst vedlegget et mer hensiktsmessig navn. Jeg skrev om det da det kom. Dette har til nå bare vært tilgjengelig når VBus sin egne epost-klient benyttes. Fra og med versjon 17.10 er denne funksjonaliteten tilgjengelig også når Outlook benyttes. Husk at Outlook må installeres lokalt, at det kreves 32-bits versjon og at det må åpnes for programmatisk tilgang (se Klareringssenter under alternativer i Outlook) – se også System Requirements. Det kan for så vidt være greit å legge merke til at Windws Server 2012 ikke lenger er gangbar plattform, men det kan vel ikke overraske noen.

Hovedbokssaldo for alle perioder

Som alle VBus-brukere (i alle fall de på regnskap) vet, er det en tabell i VBus som viser saldo pr. konto og periode. Det som ikke er like åpenbart er at det i denne tabellen, egentlig bare dukker opp rader når det er transaksjoner i perioden på kontoen. Når tabellen vises så legger VBus til de radene som mangler; på stammespråket kalles dette for virtuelle rader og i Regnskapsbehandling kan man velge Vis ikke virtuelle rader i saldotabellene. De som har forsøkt å søke frem bare de radene som gjelder en bestemt periode, har sett at de brått mangler IB og UB saldo på konti uten bevegelse i den aktuelle perioden. Så i praksis er man henvist til å skrive ut en saldo-rapport, som for så vidt gjerne kan skrives til Excel. Men litt irriterende er det at det ikke kan lages et vindu. Med litt fantasi kan man sette opp et vindu med summerte linjer, men da må man ha ett vindu for resultat og et annet for balanse. Og uten mulighet for å sortere eller lage utvalg på saldo.

I versjon 17.10 kommer en «tabell» som egentlig er et view, som kan brukes til dette. For så vidt kan man gjøre det samme i tidligere versjoner med DME, men fra 17.10 er det på plass i standard.

Nye muligheter med VBS og jobbplanlegger 

Det er ikke alle behandlinger som er mulig å få utført i jobbplanleggeren. En av de jeg lenge har savnet er Lagre om på ordre. Alle som i Ordrepref. har valgt Reservasjon ved lagring; innenfor leveringstiden vil ha et behov for å Lagre om for å få reservert når det nærmer seg leveringstiden. Denne kom i versjon 16.10. Nytt i versjon 17.10 er mulighet for å bruke Bytt kontonummer (på Hovedbokssaldo), Regenerer år/periode på transaksjoner (på Regnskapsperiode) og Regenerer avg.år/OSS avg.termin på transaksjoner (på OSS avgiftstermin). På stammespråket sier vi at disse behandlingene i 17.10 blir eksponert for VBS (og nå tenker jeg at du ble glad).

Deres ref. utvides til 60 tegn

Dette feltet er på 20 tegn opp til og med versjon 17.01. I versjon 17.10 kan du legge inn inntil 60 tegn i dette feltet.

To Gr.-felt i Overvåkningspunkt

Det kommer to Gr.-felt i tabellen Overvåkningspunkt. Dette for å gjøre det enklere å sortere/gruppere og lage utvalg på det som overvåkes.

Periodisering

I versjon 17.00 ble det mulig å sørge for at alle periodiseringsbilagslinjene får samme bilagsnummer som kildebilaget, noe som enkelte kunder har ønsket seg høylytt. I versjon 17.10 tar VBus også med Regn.dok.nr og Visma ID til Hovedbokstransaksjon.

Memo

Memo blir i alle fall frem til og med versjon 17.01 plassert utenfor databasen i txt-filer som plasseres i en mappe­struktur (med en mappe pr. selskap) under den rotmappen som er angitt i Memo-sti (i Systemopplysninger). Dette passer ikke for virksomheter som skal gå Stairways to Heaven til VB NXT. Så i versjon 16.10 ble det opprettet en tabell med navnet Memo og kolonner med navnet MemoNo i alle tabeller hvor kolonnen Memofilnavn finnes. Jeg hadde trodd at det i 17.10 ville komme en funksjon for å flytte alle memoene inn i selve databasen, men etter det jeg forstår er dette utsatt. Og selv om du ikke har planer om NXT med det første, anbefaler jeg på det sterkeste å få flyttet alle memoene inn i databasen når muligheten kommer. Jeg vet ikke hvor ofte jeg har sett at VBus er flyttet fra en server til en annen, men at den som gjorde dette glemte kopiere alle txt-filene og endre Memofilnavn tilsvarende. For ikke å snakke om alle de som har opprettet en kopi av databasen for test-formål, uten å endre Memofilnavn i kopien – med den konsekvens at om en bruker endrer på et memo i test-firmaet, så endres memoet i produksjonsmiljøet. Jeg gremmes…

MVA

Jeg har håpet på en ny relasjon fra tabellen Regnskapstransaksjon til Hovedbokskonto (fra Hovedbokskonto) og at denne kolonnen har verdi også for Kontotype=3 [Hovedbokskonto] slik at det ble enklere å vise mva-grunnlaget også for anskaffelser av driftsmidler, men det kom ikke med på versjon 17.10 heller. Kanskje det aldri kommer.

Annet

Jeg burde sikkert ha skrevet noe velvalgt om nyheter og forbedringer i versjon 17.01, men jeg synes ikke det var så mye å skrive hjem om. Og det er som alltid mye nytt i versjon 17.10 som jeg ikke har omtalt her, men det får dere lese om selv.

   

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

amesto

                   Solutions

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no