Oslo, 28. august 2022

Versjon 17

Jeg burde ha skrevet dette i juni, men slik ble det ikke. Versjon 17 av VBus kom 22. juni, rett etter versjon 16.10.4. Det pleier egentlig ikke å komme så meget nytt i en 00-versjon, men i versjon 17.00.0 er det noen bra nyheter som er verd å ta i bruk.

Saldo på kundekortet

Mange har etterlyst en kolonne på aktør (kunde) som viser utestående saldo og med mulighet til å sette opp et utvalg som bare viser kunder med åpne poster, gjerne sortert på saldo eller eldste post – slik:

 

Løsningen som er introdusert i versjon 17 er teknisk sett vakker (i alle fall sett med nerdeøyne): Det er laget to nye tabeller; Kundeposter sammendrag med én rad pr. kunde og Leverandørposter sammendrag med én rad pr. leverandør. Dette er egentlig views som henter sine data fra åpne poster og som har en kobling til aktørtabellen via henholdsvis Kundenr og Lev.nr. Dermed bruker ikke VBus tid og krefter på å oppdatere Aktør-tabellen etter hvert som det skjer endringer i åpne poster. Dette kunne enhver tomsing med marginalt bedre fantasi enn min, ha laget allerede i versjon 9.10 da DME ble introdusert i desember 2014. Sukk. Jeg gremmes. Men nå er det altså på plass. Og om det er noen som ønsker denne funksjonaliteten, som ikke er klar for versjon 17 riktig enda, så kan vi lage dette i løpet av en time eller to for tidligere versjoner enn 17 – dog ikke tidligere enn 9.10.

Nytt standard oppsett

I releasenotes står det blant annet:

Norske standardfiler

De norske filene med standardoppsett (Norstd.txt og Norlay.txt) har blitt oppdatert.

Nytt oppsett for norsk mva.rapportering:

·         På grunn av den nye norske mva-rapporteringen er det lagt til et eget oppsett som gjør det enklere å avstemme mva-rapporten med grunnlagsdataene. Du velger mva-periode, og får de underliggende dataene sortert i en fane for hver mva-kategori.

Andre endringer:

·         Flere nye kolonner har blitt lagt til, både felter som er viktig for mva.rapportering og for generelle brukervennlighetsforbedringer.

·         Feltet Saldo fra de nye viewene Kundeposter sammendrag og Leverandørposter sammendrag har blitt lagt til i oppsett for ordre, tilbud, og innkjøpsordre, samt i enkelte kunde-/leverandøroppsett.

·         Oppsettet for AutoCollect har blitt oppdatert; flere nye felter har blitt lagt til, i tillegg til andre justeringer.

·         Det har også vært justeringer av kolonnebredder og rettelser for manglede oversettelser i flere oppsett.

Svenske standardfiler

Den svenske postnummerfilen (SwePost.txt) har blitt oppdatert med seneste endringer.

Her er det viktig å legge til at når det gjelder Norstd.txt og Norlay.txt så kan disse ikke må importeres til VBsys uten videre (uansett importalternativ). Dette vil ødelegge vinduer som er skreddersydd for den enkelte bedrift og kan ødelegge muligheten for å ta ut kopi av tilbud, ordrebekreftelser, fakturaer, bestillinger, etc. fra dokumentarkivet. Ta kontakt med din forhandler som kan hjelpe deg, f.eks. med å gi eksisterende vinduer, formularer, beregnede kolonner, etc. nye nummer før de nye oppsettene importeres.

MVA

Byrå-løsningen har et meget godt gjennomarbeidet oppsett for mva-rapportering og avstemming etter det nye regelsettet som gjelder fra og med 2022. I Amesto har vi valgt å bruke disse vinduene hos våre kunder. Nytt i versjon 16 var at transaksjoner på mva-konti ble utstyrt med kolonnen Mva.grunnlag kontonr. Men så viste det seg at dette i versjon 16 ikke ble fylt ut i to tilfeller; ved anskaffelse av driftsmidler og ved betaling før kontantforfallsdato når det var en betalingsbetingelse med kontantrabatt. Kontantrabatt er ikke mye brukt for tiden, det har vel med rentenivået å gjøre. Men at Mva.grunnlag kontonr mangler ved anskaffelse av driftsmidler, har skapt en viss irritasjon. Dette er løst i versjon 17. Og for de som tenker at de ikke skal bruke tid og krefter på oppgradering fra 16 til 17 riktig enda, har jeg skrevet en liten prosedyre som supplerer denne informasjonen der den mangler – slik at vi f.eks. i mva-vinduet kan ha en knapp som gjør dette.

Da jeg testet mva-vinduet med mva-pliktig anskaffelse av driftsmidler, ser jeg at grunnlaget allikevel ikke kommer med i vinduet fra Byrå-løsningen. I standard VBus er det i versjon 17 kommet et nytt vindu for mva-avstemming, men her er det en feil på sumlinjene. Jeg har meldt fra til de høye herrer hos Visma.

Periodisering

For de som bruker periodiseringsnøkkel er det nå mulig sørge for at alle bilagslinjene får samme bilagsnummer, noe som enkelte kunder har ønsket seg høylytt.

Bankavstemming

Det er nyheter og forbedringer i bankavstemming, men siden jeg har et traumatisk forhold til bankavstemming, skriver jeg ikke noe mer om det.

Ordre

Fra releasenotes:

Hindre mulighet til å opprette en faktura i lukket periode

Muligheten til å opprette en faktura på en dato som har blitt lukket via behandlingen Flytt sperredatoen i tabellen Bedriftsopplysninger, er nå hindret. Validering gjennomføres nå for Valuteringsdato i dialogboksen Godkjenning, med kontroller mot følgende:

·         Sperredato

·         finnes Regnskapsperiode

·         finnes Avgiftstermin.

Sletting av realisert Ordre eller Ordrelinje

For å unngå at en realisert Ordre eller Ordrelinje slettes ved en feil, er nå et nytt alternativ for Tillat sletting av realiserte ordrer eller ordrelinjer tilgjengelig i gruppen Diverse i behandlingsvalget Funksjonsadgang i tabellen Adgangsgruppe.

Sperre plassering fra plukking

Et nytt alternativ for Sperret for plukking er tilgjengelig under feltet Plasseringsbehandling i tabellen Plassering. Når dette er valgt, vil varepartiet som plasseringen er koblet til, ikke være tilgjengelig for reservasjon eller plukking.

Områdeformat

I versjon 16.10 ble Områdeformat introdusert. Litt smertefullt var det i starten for de som ikke brukte norsk oppsett i sin Windows, men det ble nå rettet i versjon 16.10.1. Dette gir altså mulighet til at ordredokumenter på svensk får dato presentert slik som svenskene liker det, f.eks. 2022-08-28, mens ordredokumenter på engelsk kan ha dato presentert som 8/28/2022, slik amerikanere liker det. Dialogboksen for å endre disse innstillingene i versjon 16.10, var helt forferdelig. Denne er nå endret slik at det er mulig å velge på en fornuftig måte:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse  Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse  Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse 

Udefinert betyr Windows default, jfr. Område i kontrollpanel.

Ytelse

Det er ytelsesforbedringer som først og fremst gjelder transaksjonstunge miljøer – og i noen grad de som har brukt VBus lenge og av den grunn har mange transer - ved

·        overføring av dokument fra VDC til innkjøpsordre i VBus (ordrematch)

·        innliming og annen import av mange rader i tabellen bilag

·        oppdatering av bunter med mange bilag

Disse forbedringene er også med i versjon 16.10.4. De som kun ønsker disse forbedringene, eller forbedringer fra andre underversjoner (patcher som det heter på stammespråket) innenfor 16.10 og som allerede er på en 16.10, kan merke seg at oppgradering fra f.eks. 16.10.1 til 16.10.4 ikke krever databaseendring – og kan normalt gjennomføres langt raskere enn en oppgradering med databaseoppgradering – f.eks. fra 16.01 til 16.10 eller fra 16 til 17. Og om det er oppgradert til versjon 16.10.4, så går det fint å nedgradere til en annen 16.10.x-versjon om noen skulle føle for det.

Annet

Det er selvfølgelig mange andre nyheter og forbedringer i versjon 17. For ikke å snakke om nyheter og forbedringer i tidligere versjoner.

 

   

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

amesto

                   Solutions

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no