Oslo, 24. april 2021

Produksjon med ekspanderende substruktur

Jeg har tidligere skrevet om produksjon og skal ikke gjenta det. Jeg har skrevet om strukturer også – og skal ikke gjenta det heller. Denne gangen handler det om produksjon med ekspanderende substrukturer.

Noen virksomheter har produksjon i flere trinn. Produktet P2 kan bestå av 1 stk D1, 2 stk D2 og 5 stk. R5. Produktene D1 og D2 er selvstendige produkter; D1 består av 1 stk. R1 og 2 stk. R2, mens D2 består av 3 stk. R3 og 4 stk. R4. Som et eksempel.

Et alternativ er å produsere D1 og D2 på egne produksjonsordre. Da må strukturhodene (altså D1 og D2) være lagerhåndtert. Og ved produksjon av P2D1 og D2 være lagerhåndtert råvare (vareforbruk i produksjon) på samme måte som R5 (dvs. R5 trenger for så vidt ikke være lagerhåndtert).

Et annet alternativ er å produsere D1 og D2 samtidig med P2 og la de inngå i produksjonen. Det er dette som kalles ekspanderende substruktur. Men oppsettet blir litt mer komplisert om man samtidig skal benytte Akkumuler opp i strukturhodet; kostnader ved produksjon – og det anbefales.

Nå må vi forholde oss til tre nivåer; strukturhodet (det som produseres), delproduktene (som ekspanderes) og vareforbruket.

Strukturhodet (her P2) skal alltid være lagerhåndtert. Det må angis at produktet er strukturhode og at det skal ekspanderes ved produksjon. Det bør angis i strukturhodet at kostnadene på strukturlinjene skal akkumuleres opp i strukturhodet. Legg merke til at det er krysset av i alternativet ikke helt til venstre, men ved siden. Det betyr altså at det er strukturlinjene som skal behandles slik. Dette gjelder strukturlinjer på alle nivåer. Hvis det ikke er satt her, må det settes på samtlige vareforbrukslinjer. Dersom det i Bokføringstilfeller er angitt bokfør midlertidig lagerverdi ved produksjon (noe vi anbefaler), må det også være krysset av for dette i strukturhodet. Og så anbefaler vi at det er krysset av for Ikke hent kostpris ved produksjon. Dette er for så vidt ikke nødvendig siden den kostpris som eventuelt blir hentet, så allikevel blir erstattet når kostnadene på strukturlinjene akkumuleres opp i strukturhodet. Men det er viktig at det i strukturhodet ikke er krysset av for at strukturlinjene er råvare.

Delproduktene (her D1 og D2) skal alltid være unntatt lagerhåndtering når de ekspanderes i en struktur. For å unngå doble kostnader må det velges ikke hent kostpris ved produksjon. Og altså ekspander substruktur. Legg merke til at varelager ikke påvirkes.

Vareforbruk (her R1, R2, R3, R4 og R5) vil ofte være lagerhåndtert, men det er ikke noe i veien for å ta med vareforbruk som er unntatt lagerhåndtering, f.eks. arbeid. Det viktige er at det er krysset av for at dette er råvare, selv om jeg tenker at «vareforbruk i produksjon» hadde vært en bedre betegnelse. Dette er det som egentlig medgår i produksjonen. Det som er lagerhåndtert, går ut av lager. Dersom det i strukturhodet ikke er valgt at kostnadene på strukturlinjene skal akkumuleres opp i strukturhodet, må dette angis på vareforbrukslinjene i stedet. Og med «strukturhodet», så menes øverste nivå – ikke delproduktene.

Slik kan det settes opp:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

En produksjonsordre med 10 stk. av P2 blir slik:

 

Litt irriterende er det at Påløpte kostnader i ordrehodet blir 16.000 – ikke 8.000 som er korrekt, men det må du bare leve med. Bokføringen og verdien av det som produseres blir allikevel korrekt.

 

  

Resten av min blogg kan du lese her: frode.antun.no/VBus/blogg 

 

 

Frode Antun

Løsningsrådgiver

amesto

                   Solutions

m: + 47 911 46 751

e: frode.antun@amesto.no

a: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

w: amestosolutions.no